Wortels in de eigen regio

De bouwwereld heeft de afgelopen decenia tal van ontwikkelingen doorgemaakt. Nieuwe materialen, nieuwe technieken, nieuwe gereedschappen maar ook nieuwe inzichten stellen de medewerkers in staat om met een hoger mate van efficiency een nog beter product neer te zetten.

Er blijft een oud ambacht behouden

Het uitvoerend personeel van Bouwbedrijf Hoorn 80 wordt voortdurend bijgeschoold, om zo de ontwikkelingen in de bracnhe op de voet te kunnen volgen en op de hoogte te blijven van nieuwe milieu- en kwaliteitseisen

Het werkgebied ligt in de eigen regio. Daar liggen de wortels van directie en medewerkers, daar kent men de mentaliteit daar voelt men zich thuis